BIC

BIC/SWIFT er en kode som brukes til å identifisere banken ved utenlandsoverførsler, enten det er fra eller til utlandet. BIC står for Bank Identifier Code, og er det samme som SWIFT, i en viss forstand. SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, og er en finansiell organisasjon, som har utviklet både teknologi, fremgangsmåter og standarder, innenfor bankoverførsler. Organisasjonen SWIFT eier standarden BIC og standarden IBAN.

Eksempler på BIC/SWIFT:

Bank Norwegian – NORWNOK1XXX

Nordea Bank ASA – NDEANOKKXXX

DnB NOR Bank ASA – DNBANOKKXXX

Svenska Handelsbanken Norway – HANDNOKKXXX