Betalingspåminnelse

En betalingspåminnelse, er rett og slett en påminnelse (eller purring), om at du ikke har betalt en regning. Betalingspåminnelsen kommer før den eventuelt blir sendt til inkasso. Alle regninger som skal betales vil ha en siste dato, som heter forfallsdato. Blir ikke regningen betalt, vil det gå 14 dager før betalingspåminnelse blir sendt ut (om det er en purring uten gebyr kan den sendes ut med en gang). Deretter vil det gå nye 14 dager før du får neste betalingspåminnelse. Den tredje gangen kan kreditor sende regningen til inkasso. Purregebyr blir pålagt betalingspåminnelsen og vil typisk også inndrives sammen med betalingspåminnelsen. Noen legger til purregebyret på den neste regningen, så det er ulik praksis på området.

Allerede fra første betalingspåminnelse lønner det seg å kontakte kreditor, fordi det øker sjansen for at dere kan komme til en løsning tidlig i forløpet. Dette er fordi en betalingspåminnelse kan i siste ende føre til en betalingsanmerkning, noe de aller fleste helst vil unngå.