Betalingsmottaker

En betalingsmottaker, er den personen eller bedriften, som skal motta en betaling. Denne personen kan være deg, når du for eksempel skal få en lønnsutbetaling fra jobben din. Betalingsmottaker oppgir du også når du skal overføre penger til venner eller familie. Betalingsmottakeren kan også være bedrift X når du skal betale en telefonregning, husleie eller hva det skal være.

Finne betalingsmottaker

Du kan enkelt se betalingsmottaker på faktura eller e-faktura, eller du skal oppgi dette selv i nettbanken. Ofte kommer dette automatisk når du taster inn kontonummer og KID, men ikke alltid, derfor er det viktig i alle tilfeller, at du dobbeltsjekker de opplysningene som kommer opp i nettbanken med de opplysninger du selv har.

Betalingsmottaker på engelsk

På engelsk kalles betalingsmottaker «Payee», noe som kan være relevant om du skal benytte deg av en utenlandsk nettbank eller andre elektroniske betalingsløsninger over nett. Mange e-lommebøker, som for eksempel PayPal, har også egne norskspråklige nettsider, mens andre igjen ikke har det.