Finans Norge

Finans Norge er en interesseorganisasjon, som representerer hovedparten av banker og finansinstitusjoner i Norge. Dette gjør de ved å fremme synspunkter til politikere, statlige organisasjoner og andre av relevans, for å belyse synspunkter, forskning og ha en stemme i oden offentlige debatten. Se nettsidene til finans Norge her.