Debitering

Debitering, er et uttrykk som brukes i forbindelse med regnskap og bokføring. Enkelt forklart, så skal debit være på den positive siden av et regnskap, og kredit er motvekten i regnskapet. Dette følger i prinsippet om tosidig regnskapsføring (også kalt dobbelt bokholderi), hvor det alltid er en positiv og en negativ bokføring. På denne måten vil summen alltid bli null og det er balanse i regnskapet. Debet er den positive delen – enten det dreier seg om eiendeler eller gjeld, så vil posteringen være positiv, når det er debitering.

Det er derfor det heter debetkort – saldoen er alltid i pluss.